Zoek eerst Het Koninkrijk van God

Deel 1 van ‘Het Evangelie van Het Koninkrijk van God’ Een grote geruststelling om te ontdekken dat ik niet de enige ben. Vele gelovigen wereldwijd ontvingen rond het jaar 2003 meerdere malen een indringende opdracht in hun hart om ‘het Koninkrijk van God’ te zoeken gelijk geschreven staat. Mat.6:33          Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en […] Lees verder »