4. De Gemeente in haar laatste fase

Van Babylon naar Jeruzalem (deel 4) Nu we weten hoe en door wie de Gemeente van Christus gebouwd wordt, kunnen we gaan naar de volgende vraag waar de gemeente zich vandaag bevindt. De gemeente is wereldwijd verspreidt. Zie je nu ook de reden waarom JHWH voor een individuele aanpak gekozen heeft om Zijn Volk weer […] Lees verder »

3. Eigenschap van de laatste Gemeente

Van Babylon naar Jeruzalem (deel 3) In deel 2 van deze serie lessen hebben we gezien dat Vader JHWH naar aanleiding van Daniels gebed een antwoord  voor een tijdsbestek van 70 jaarweken via de engel Gabriël gaf. Dit antwoord was een volledig en compleet antwoord voor de verlossing van zowel Daniël’s volk, dat is het […] Lees verder »

1. Daniël bidt voor totale verlossing

Van Babylon naar Jeruzalem (deel 1)  Mat.23:37           Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Jezus de Messias benadrukt hier dat het […] Lees verder »

De laatste teken(en)

De laatste dagen vòòr ‘De Dag des Heren’ (Deel 6) Mat.2:1-2        Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en […] Lees verder »