Leven in het Koninkrijk van God

Deel 4 van ‘Het Evangelie van het Koninkrijk van God’ Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker (Mat. 13:44).  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen […] Lees verder »

Zoek eerst Het Koninkrijk van God

Deel 1 van ‘Het Evangelie van Het Koninkrijk van God’ Een grote geruststelling om te ontdekken dat ik niet de enige ben. Vele gelovigen wereldwijd ontvingen rond het jaar 2003 meerdere malen een indringende opdracht in hun hart om ‘het Koninkrijk van God’ te zoeken gelijk geschreven staat. Mat.6:33          Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en […] Lees verder »