De laatste generatie

In de laatste dagen (Deel 1) Wij zien uit naar de wederkomst van de Koning der koningen, Jezus de Messias zodat het Koninkrijk van God volledig gerealiseerd zal zijn. In deze dagen is Vader JHWH bezig om Zijn verbondsvolk gereed te maken. Vele gelovigen hebben in hun innerlijke geest de oproep gekregen om terug te […] Lees verder »

Eén God, één volk, één Koninkrijk

Van het Kruis naar het Koninkrijk. 10.1   Inleiding In de vorige les hadden we het over Sjaoel (Paulus) en zijn passie voor onderwijs aangaande de Messias. Het was voor de Romeinse gelovigen niet eenvoudig om hun oude gewoonten (het roemen in eigen werken) af te leren. Jesjoea zegt: “Niemand, die de hand aan de ploeg […] Lees verder »