De laatste generatie

In de laatste dagen (Deel 1) Wij zien uit naar de wederkomst van de Koning der koningen, Jezus de Messias zodat het Koninkrijk van God volledig gerealiseerd zal zijn. In deze dagen is Vader JHWH bezig om Zijn verbondsvolk gereed te maken. Vele gelovigen hebben in hun innerlijke geest de oproep gekregen om terug te […] Lees verder »