1. Daniël bidt voor totale verlossing

Van Babylon naar Jeruzalem (deel 1)  Mat.23:37           Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Jezus de Messias benadrukt hier dat het […] Lees verder »