Deel 2: de gasten van de Bruid

Voorwoord. In deel 1 van deze les over de Bruid en haar gasten hebben we gezien dat de Bruid op een Shavuot wordt aangeboden aan de Bruidegom. Op deze Moëd wordt de Bruid voorgesteld als twee gezuurde broden die het bekeerde volk Israël en het bekeerde Goïm (uit de volkeren) vertegenwoordigen. Bij de laatste Shavuot […] Lees verder »

De 24ste dag v/d 9de maand

De Dag wanneer de toekomstige tempel gebouwd wordt. “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht… Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die […] Lees verder »

Wie of wat geloof jij?

De dagen vòòr ‘de Dag des Heren’ (deel 2) 2 Pet.16-21     Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem […] Lees verder »