1. Daniël bidt voor totale verlossing

Van Babylon naar Jeruzalem (deel 1)  Mat.23:37           Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Jezus de Messias benadrukt hier dat het […] Lees verder »

Het beest uit de zee

De dagen van vòòr ‘de Dag des Heren’ (deel 3) 2 Petr.3:15-16 beschouw het geduld van JHWH als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen […] Lees verder »