De dag des Heren

Let op de tekenen der tijden, dit is geen waarschuwing maar maar een oproep tot waakzaamheid. Kijk naar, let op de tekenen (signalen) van de hemellichamen. 1Tess.5:1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: Paulus spreekt hier over a. tijden en b. gelegenheden. Vers 1 wordt vaak […] Lees verder »

Een Bazuin van God

Zaterdag 20 september j.l. vierden vele kinderen van God over de hele wereld het Feest van de Bazuinen (yom teruah). Het is het eerste Feest van een reeks herfstfeesten die door God zijn ingevoerd als een altijd blijvende instelling, voor Hem en voor Zijn kinderen. (Wanneer je het woord Feest met een hoofdletter leest, geef […] Lees verder »

Waakt dan!

Met de boodschap van de komst van het Koninkrijk van God dat vergeleken wordt met vijf wijze en vijf dwaze maagden, sluit Jezus deze gelijkenis af met de woorden: Mat.25:13           Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur. “Waakt dan” is een verwijzing naar de komende Dag des Heren. Deze dag luidt de […] Lees verder »

Ik (her)ken je aan je vrucht

Ik neem je even terug naar de gelijkenis van de tien maagden waar ik in mijn eerste twee lesbrieven over schreef. Mat.25:11,12      Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Ondanks dat de dwaze maagden gehoor gaven aan […] Lees verder »

“Gods Heilige Dag”

God laat Zijn kinderen niet in het ongewisse. De tijd nadert en is nu dat we ons behoren te zuiveren van het Babylonisch gedachtegoed wat bij vele wedergeboren Christenen nog onbewust leeft. God verlangt ernaar dat we Zijn zuivere Waarheid gaan onderzoeken en gaan naleven. Door de het volgen van jarenlange dogma’s zal dit niet […] Lees verder »