Een nieuwe dag

Gen.1:1-2        In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. In de allereerste zin van de Bijbel lezen we dat JHWH, als inleiding van Zijn Woord, als eerste de hemel en […] Lees verder »

De laatste bazuin (deel 2)

In vervolg op de vorige lesbrief gaan we nu in op de vraag wanneer de laatste bazuin zal klinken. Om dit te kunnen vaststellen moeten we eerst begrijpen voor welke belangrijke gebeurtenissen Vader Jahweh Zijn volk voorbereidt en op welke wijze Hij dit gaat bewerkstelligen. Zoals in de vorige lesbrief naar voren is gekomen heeft […] Lees verder »

De laatste Bazuin (deel 1)

1Kor.15:51-52             Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Er wordt veel gesproken over de terugkeer van onze Messias, […] Lees verder »

Een ‘geheime’ opname?

Luc.12:34       Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt. Joh.10:10     De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Joh.10:1          Voorwaar, voorwaar, Ik zeg […] Lees verder »