Deel 2: de gasten van de Bruid

Voorwoord. In deel 1 van deze les over de Bruid en haar gasten hebben we gezien dat de Bruid op een Shavuot wordt aangeboden aan de Bruidegom. Op deze Moëd wordt de Bruid voorgesteld als twee gezuurde broden die het bekeerde volk Israël en het bekeerde Goïm (uit de volkeren) vertegenwoordigen. Bij de laatste Shavuot […] Lees verder »

De 24ste dag v/d 9de maand

De Dag wanneer de toekomstige tempel gebouwd wordt. “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht… Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die […] Lees verder »

Deel 2 volg het licht

(Een korte samenvatting uit de vorige les) Na de eerste scheppingsdag (Genesis 1) volgde voor de allereerste keer een avond, die de nacht inluidde en dat werd gevolgd door de allereerste ochtend die een nieuwe dag inluidde. In dit geval de tweede dag. Zoals de Schepper dat uitdrukkelijk heeft bepaald, scheidde Hij de dag en […] Lees verder »

10. Zie de bruidegom komt

Wees dan waakzaam: deel 10 In dit laatste hoofdstuk van ‘Wees dan waakzaam’, maken we ons gereed voor de tweede en grotere exodus die vermoedelijk op Jom Teruah van het jaar 2015 zal aanvangen. Wacht niet totdat deze dag begint met de voorbereidingen die nodig zijn, daar is dan geen tijd meer voor. De laatste […] Lees verder »