Bestelformulier voor ‘Het eeuwige Verbond’

verbond200x280
Optie 1: Eenmalig per woonadres een gratis blad aanvragen.

Optie 2: Bestel 5 stuks tegen kostprijs (druk- en portokosten) door vooraf 10 euro over te maken op rekeningnummer NL46ABNA0546102069 t.n.v. W.F. Breuer.

Optie 3: Een gift ten behoeve van dit evangelisatieproject.

Privacy beleid: Uw adresgegevens wordt eenmalig gebruikt voor dezeĀ verzending en worden vervolgensĀ uit ons bestand verwijderd.

 

Vul onderstaande velden zo volledig mogelijk in:

  • e-mailadres