Opwekking

‘Laten we optrekken naar de berg van de HE ER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf Sion klinkt zijn Tora, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER’ . Jesaja 2:3

Er is iets bijzonders gaande in ons land. Zonder dat we het van elkaar weten, groeit in veel gelovigen de honger naar meer van Gods’ Woord, naar meer kennis over onze Joodse wortels, naar meer over de toekomst van Zijn volk. We verlangen en bereiden ons voor op de komst van Jeshua. Vol verbazing ontmoeten we elkaar op speciale bijeenkomsten, internetforums en in persoonlijke gesprekken. We lezen Bijbelstudies over de Tora en gaan uitspraken van Jeshua, leringen uit het Nieuwe Testament in een heel ander licht zien. In het licht van de Tora. Wat een rijkdom komt er dan tevoorschijn. Wat een diepgang ligt er verscholen in Gods’ Woord en wat worden we hier blij van. Er groeit een sfeer van verwachting. Waar leidt dit naar toe? Is Gods’ Geest de Bruid van Christus Zich aan het voorbereiden op de nieuwe tijd die straks aanbreekt als we met Hem in Zijn Koninkrijk zullen leven? Dan zal vanuit Sion de Tora uitgaan en zullen alle mensen op de aarde van Hem kunnen leren. Dan zal er ware gerechtigheid heersen. Ja, er groeit een nieuwe ijver om het Evangelie van het Koninkrijk uit te bazuinen.

Bekeer je, maak je klaar en kom, volg Jezus. Trek samen met ons op, de Koning tegemoet en neem zoveel mogelijk vrienden, geliefden mee. We ervaren een nieuwe drive om voorbede te doen voor diegenen die Hem nog niet kennen en we brengen hen voor de Troon van God. Onze gebeden worden gehoord en verzameld in schalen. Zeker zal de Heer ze horen. Zeker, want Zijn hart gaat juist uit naar de mensen die Hem nu nog niet kennen. En zo is een kleine opwekking begonnen. Als een smeulend vuurtje dat misschien wel zal uitbreiden tot een laaiend vuur van verwachting. Verwachting naar Jeshua, die zegt: ‘Zie Ik maak alle dingen nieuw’! Openb.21:5

Dochter van Sion

One Response to “Opwekking”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Shalom,

  Ik was op Beth yehsua.ning en zag een link hier naar toe. Even kijken natuurlijk.
  Fijn dat initiatief om de shabbat te ontdekken en te gaan doen.
  Het is inderdaad YHWH’s Ruach Die ons trekt om te gaan hunkeren naar meer, dat we het in blijdschap uitroepen: “Hoe lieflijk is mij Uw Wet !”
  Ik denk zelf dat het oa te maken heeft met het noordelijke koninkrijk Israel, wat als Lo-Ammi de natiën is ingestuurd vanwege haar hardnekkige ongehoorzaamheid. Die straf duurde een bepaalde tijd, kijk maar eens op http://www.danielstimeline.com of http://www.jewsandjoes.com
  Zo boeiend!
  Ik ervaar door al deze informatie alleen nog meer verwondering, ontzag en een niet verwacht geschenk.
  Hij is goed, getrouw en waarachtig en Zijn wetten en Zijn inzettingen zijn niet zwaar (Deut 30: “11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre.
  12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
  13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
  14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.
  15 ¶ Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.
  16 Want ik gebiede u heden, den YHWH uw Elohim, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en YHWH, uw Elohim, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.”

  Wat we ontdekken en zijn gaan ervaren staat ook nog es beschreven,
  shabbat shalom, Hadassah

Reageer

*